Navigation

دپارتمان گرافیک و هنر

تبليغات هوشمند با استفاده از بستر هاي تبليغاتي جديد و نيز ابداع روش هاي خلاقانه در شرايط موجود مي تواند موجب رشد، توسعه و بالندگي محصول، برند و افزايش سهم در بازار گردد. بي ترديد شرکت ها و سازمان هايي در امر بازار يابي و تبليغات و کسب سهميه بالايي از بازار مصرف موفق خواهند بود که از روش هاي هوشمند، خلاقانه، نو و اثرگذار با هزينه موثراستفاده نمايند. دپارتمان گرافیک و هنر دهکده رسا با تشکيل اتاق فکر شامل نيرو هاي متخصص و نوانديش جوان در کنار نيرو هاي صاحب تجربه قادر به خلق ايده هاي نوين و خلاقانه در عرصه تبليغات مي باشد. اين مجموعه با تکيه بر فرهنگ اصيل ايراني، نگاهي به نوآوري هاي روز جهاني داشته و تلفيق هنر و تجربه و تخصص را در دستور کار خود قرار داده است. فرصتی است تا علاقه مندان به راحتی نیازهای سازمان و شرکت خود را با ما در میان بگذارند و پروژه خود را بدون دغدغه تخصص آغاز کنند.

Weitere Hinweise zum Webauftritt