Navigation

دپارتمان ورزش و سرگرمی

در دنیای مدرن امروزی، سلامتی و سرگرمی های متنوع و نوین با استفاده از ابزارهای جدید و خلاق، شور و نشاط را به زندگی بشری داده است. دپارتمان ورزش و سرگرمی سعی بر این دارد با ارائه ورزش های به روز و جدید فردی و همگانی، سلامتی و سرگرمی های مفید را به مخاطبان خود از جمله کودکان تقدیم کند. در این راستا سعی شده است با استفاده از کارشناسان ورزشی با شناخت درست شرایط و خواسته های کودکان، بازی ها و سرگرمی های مناسبی بصورت فیزیکی با توجه به رده سنی کودکان ارائه گردد. در حوزه های سرگرمی تاکید و تمرکز کارشناسان در دهکده رسا بر روی بازی های فکری و خلاقانه است تا بتواند ضمن پرورش فکر کودکان، جذابیت های ویژه ای برای مخاطبان خود ایجاد نماید.

Weitere Hinweise zum Webauftritt